Czytamy Słowo

Biblia

UWAGA: W dniu 14 lutego poranny wykład biblijny Marka Swaima – godz. 10.00. Spotkanie wieczorne zostaje przeniesione na rano. Osobom, które nie będą mogły wziąć udziału, zapewnimy nagrania.

W czwartkowym studium Nowego Testamentu czytamy Ewangelię Łukasza – 21 lutego czytamy tekst z rozdziału 21.