Roger Brind

Nauczanie Pana Jezusa przez osobisty przykład Ew. Jana 13 r. (2016-02-28)

Świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie (2016-02-25)

Pan Jezus objawia swoją chwałę – Ew. Jana 2 r. (2016-02-23)

Owoc Ducha – radość (2013-02-24)

Owoc Ducha – miłość (2013-02-21)

Dary w 12 rozdz. Listu do Rzymian (2011-12-01)
Dlaczego czytając o darach, mamy zwracać uwagę na kontekst, w jakim zostały przedstawione? Jak możemy rozumieć i jak używać dary duchowe? Jaki jest cel istnienia tych darów? W jaki sposób składać duchowe ofiary? Dlaczego niektóre zbory wyglądają tak jakby przeszły wylew?
„Wszyscy jesteśmy członkami ciała. Jaką odgrywasz rolę w ciele Chrystusa?”

Partnerstwo w służbie dla Pana – Księga Rut (2011-06-30)
Noemi, Rut i Boaz współdziałali razem dla wypełnienia Bożego planu. Planu tego ani nie rozumieli, ani nie ogarniali dokąd on prowadzi – każdy z nich wykonał to, co mógł. Bóg to wykorzystał dla realizacji swojego zamiaru – powołania do życia Obeda, Jessego i Dawida – w celu zachowania linii mesjanicznej.