Wykłady biblijne Czesława Bassary

ZAPRASZAMY!
WYKŁADY BIBLIJNE w BYTOMIU
21 i 22 stycznia 2017

Wykłady Biblijne w Bytomiu
W sobotę 21 stycznia 2017 godz. 17.00:
1) Zmieniające się czasy czyli postmodernizm i jego wpływ
2) Jakiego rodzaju uwielbianie przyjmuje Bóg?
W niedzielę 22 stycznia 2017 godz. 10.00:
a) Czym jest Boża chwała
b) Tylko Bogu chwała!

Wykładowca: CZESŁAW BASSARA
Międzynarodowa Służba Nauczania Biblii CEF
Gdzie: KWCh Bytom, Plac Słowiański 9